Details of rare books

Valentijn, François[ファレンティン] Oud en nieuw Oost-Indien.  Vol. 1.[新旧東インド誌 第1巻(全5巻のうち)] 1724

<I>Oud en nieuw Oost-Indien.  Vol. 1.</I><span class=jpn>[新旧東インド誌 第1巻(全5巻のうち)]</span>

View List of Plate List of Plate


title

[Volume Ia]
OUD en NIEUW OOST-INDIËN, VERVATTENDE Een Naaukeurige et Uitvoerige Verhandelinge van NEDERLANDS MOGENTHEYD In die GEWESTEN, BENEVENS Eene wydluftige Beschryvinge der MOLUCCOS, AMBOINA, BANDA, TIMOR, en SOLOR, JAVA, en alle de Eylanden onder dezelve Landbestieringen behoorende; het Nederlands Comptoir op SURATTE, en de LEVENS DER GROOTE MOGOLS; ALS OOK Een Keurlyke Verhandeling van 't wezentlykste, dat men behoort te weten van CHOROMANDEL, PEGU, ARRACAN, BENGALE, MOCHA, PERSIEN, MALACCA, SUMATRA, CEYLON, MALABAR, CELEBES of MACASSAR, CHINA, JAPAN, TAYOUAN of FORMOSA, TONKIN, CAMBODIA, SIAM, BORNEO, BALI, KAAP DER GOEDE HOOP en van MAURITIUS. Te zamen dus behelzende niet alleen eene zeer nette Beschryving van alles, wat Nederlands Oost-Indiën betreft, maar ook 't voornaamste dat eenigzins tot eenige andere Europeërs, in die Gewesten, betrekking heeft. Met meer dan thien honderd en vyftig Prentverbeeldingen verrykt. Alles zeer naaukeurig, in opzigt van de Landen, Steden, Sterkten, Zeden der Volken, Boomen, Gewasschen, Land- en Zeè-dieren, met alle het Wereldlyke en Kerkelyke, van d'Oudste tyden af tot nu toe aldaar voorgevallen, beschreven, en met veele zeer nette daar toe vereyschte Kaarten opgeheldert DOOR FRANÇOIS VALENTYN, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in AMBOINA, BANDA, enz. IN VYF DEELEN.

[Volume Ib]
UITVOERIGE BESCHRYVING DER VYF MOLUCCOS, BESTAANDE In een zeer Nette en Breede Landbeschryving van TERNATE, TIDORE, BATSJAN, MAKJAN, MOTIR, En de EYLANDEN daar onder behoorende; Benevens een Beschryving van de voornaamste ZAAKEN en GESCHIEDENISSEN Daar in, van ouds her tot nu toe, voorgevallen. Met verscheide fraaje Kaarten, en Teekeningen daar toe behoorende, byeengezameld, en uitgegeven DOOR FRANÇOIS VALENTYN, Onlangs Bedienaar des Goddelyken Woords in AMBOINA, BANDA, enz. EERSTE DEEL.

imprint

Te DORDRECHT, by JOANNES VAN BRAAM, [Te] AMSTERDAM, [by] GERARD ONDER DE
LINDEN, Boekverkoopers. MDCCXXIV [1724]. MET PRIVILEGIE.

physical description

Volume Ia: (48), [1]-316pp. 4to. (325×225mm)
Volume Ib: (4),[1]-428, (28), (4)pp. 4to. (325×225mm)

notes

spine title: F. VALENTYN, OUD EN NIEUW OOST-INDIËN.
binding: leather, round back
condition: reading copy
Vol. 1 of 5 vols./General title only in [v. 1], and the other vols. have each t.p./Engraved added t.p. entitled: Beschryving van Oud en nieuw Oost-Indiën.

identifier

[DS/618/Va] (000877043)

link

「日本関係欧文史料の世界」へ

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List