Details of rare books

Salmon, Thomas[サーモン] Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. Vol. 1.[万国民現代史 第1巻 オランダ語版] 1736

<I>Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. Vol. 1.</I><span class=jpn>[万国民現代史 第1巻 オランダ語版]</span>

View List of Plate


title

HEDENDAAGSCHE HISTORIE, OF TEGENWOORDIGE STAAT VAN ALLE VOLKEREN; In opzigte hunner Landsgelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw, Landziektens, Planten, Dieren, Mineralen en andere zaken tot de natuurlyke Historie dienende. Eerste in 't Engelsch beschreven door TH. SALMON. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van GOCH, M.D. I. DEEL. Behelzende de Tegenwoordige Staat der Keizerryken CHINA en JAPAN, als mede van de LADRONES, FILIPPYNSCHE en MOLUKKISCHE Eilanden, en van MAKASSAR. Met naaukeurige Landkaarten en Platen versiert.

imprint

Te AMSTERDAM, By ISAAK TIRION, Boekverkooper op den Nieuwendyk, by den Dam, in Hugo Grotius, 1736. Met Privilegie.

physical description

(22), 1-88, 91-200, (4),203-441,(2),443-550,(6),555-645,1-645,(21)pp. 8vo. (205×130mm)

notes

binding: leather, round back
condition: reading copy
spine title: HEDENDAAGSCHE HISTORIE. I.

identifier

[D/18/Sa] (000066761)

link

「日本関係欧文史料の世界」へ

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List