Details of rare books

Schouten, Wouter[スハウテン] Oost-Indische voyagie.[東インド紀行] 1676

<I>Oost-Indische voyagie.</I><span class=jpn>[東インド紀行]</span>

View List of Plate


title

WOUTER SCHOUTENS OOST-INDISCHE VOYAGIE; Vervattende voorvallen en ongemeene vreemde geschiedenissen, bloedige Zee-en Landt-gevechten tegen de Portugeesen en Makassaren; Belegering, Bestroming, en verovering van veel voorname Steden en Kasteelen. MITSGADERS Een curieuse Beschrijving der voornaemste Landen, Eylanden, Koninckrijcken en Steden in Oost-Indien; haer Wetten, Zeden, Godtsdiensten, Costuymen, Drachten, Dieren, Vruchten en Planten: Als oock Sijn seer gevaerlijcke Wederom-Reyse naer’t vaderlandt, daer in een bysondere harde ontmoetinge met d’ Engelsche Oorloghs-vloot, soo in Bergen Noorwegen, als in de Noord-Zee. Verçiert met seer konstige Koopere Platen, soo van de voornaemste Steden, als andere aenmerckelijcke saken; door den Schrijver in Indien self geteeckent.

imprint

t’ AMSTERDAM, By JACOB MEURS, op de Keysers-Graft; en JOHANNES van SOMEREN, in de Kalverstraet, 1676. Met Privilegie.

physical description

(14), 1-328, 1-253, (25)pp. 4to. (215×170mm)

notes

binding: leather, round back
condition: reading copy
spine title: Wouter Schouten VOYAGIE Naar OOST-INDIEN 1676

identifier

[DS/411/Sc] (004576153)

link

「日本関係欧文史料の世界」へ

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List