Details of rare books

Brouwer, Hendrick[ブラウエル] Journael ende historis verhael van de reyse.[ブラウエル航海記 付蝦夷探索記] 1646

<I>Journael ende historis verhael van de reyse.</I><span class=jpn>[ブラウエル航海記 付蝦夷探索記]</span>

View List of Plate


title

JOURNAEL Ende Historis Verhael van de Reyse gedaen by Oosten de Straet le Maire, naer de Custen van Chili, onder het beleyt van den Heer Generael HENDRICK BROUWER, Inden Jare 1643 voor gevallen: Vervatende Der Chilesen manieren, handel ende ghewoonten. Als mede Een beschryvinge van het Eylandt Eso, gelegen ontrent dertigh Mylen van het machtigh Rijcke van Japan, op de hooghte van 39 graden, 49 minuten, Noorder breete; soo alst eerst in 't selvige jaer door het Schip Castricum bezeylt is. Alles door een Liefhebber uyt verscheyden Journalen ende Schriften te samen gestelt, ende met eenighe Kopere Platen verrijckt.

imprint

Tot AMSTERDAM, Gedruckt by Jan I. Bouman Boeckverkooper, woont op 't Water, tegen over de Koorn-Marckt, inde Lelye onder de Doornen.

physical description

[1]-104 pp. 4to. (185×147mm).

notes

binding: unbound, kept in a box
condition: used copy, age-stained

identifier

[F/2217/Br] (000783142)

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List