Details of rare books

Avity, Pierre de[アヴィティ] Wereld spiegel.[世界鏡] 1621

<I>Wereld spiegel.</I><span class=jpn>[世界鏡]</span>

View List of Plate


title

WERELD SPIEGEL Waer in Vertoontword De Beschrijvinge der Rijken Staten, ende Vorstendommen des gantsen Aerdbodems; hare gelegentheijd rijckdom Sterckte ende regieringe harer Volkeren oude ende tegenwoordige zeden end Gods dienst ’tverhael des levens haerder Princen in sonderheijd der Persen beginnende van Sem den sone Noel tot den tegenwoordigen tijdt toe. Mitsgaders Het begin aller Religien die tot huyden toe oijt ter wereld geweest zijn de aenvangeren der zelve; oock in welcke Landschappen, onder welke Pausen ende Keijseren die haer beginselen genomen hebben Als oock Den aenvang van alle Ridderschappen ende Krijghs oordens zoo geestelijke als wereldlijke door Christen Keijseren Koningen en Princen ingestelt: met hare wapenen ende Sinspreuken Uijtgegeven door Den Heere D. J. V. Y. ordinaris Edelman des konings kamer Van Vranckrijck Ende nu vijt den francoijse verduijtst, ende met Jaer teijkeningen verrijckt door Mr. Govert vander Eembd

imprint

t Amsterdam bij Jan Evertsen Cloppenburch Boeck vercoper aende Coornmarct in den verguld Bybel. 1621.

physical description

(12), [1]-695 pp. 8vo. (310×210mm)

notes

spine title: M. GOVERT. VAN DER EMBD WERELD SPIEGE.
binding: leather, round back
condition: reading copy, age-stained
inscription on verso of upper cover: Sum ex libris Guilelmo Gartz.

identifier

[D/18/Av] (004391496)

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List