Plates List

Siebold, Philipp Franz von[シーボルト] Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzlandern. 2 vols (text and plate). [日本:日本とその隣国・保護国記録集] 1852

[Schilling-Canstadt Denkmahl.]
Titelbild.
NIPPON I. TAB. I. JAPAN EN DESZELFS toegevoegde en cynsbare landen volgens eene oorspronkelyke Japansche kaart NIP-PON JE SIN RJOO TSU. / JAPAN mit seinen Neben und Schutzlndern, nach einer ursprnglich Japanischen Karte.
NIPPON I.a. TAB. II. HET JAPANSCHE RYK. DE VOORNAAMSTE EILANDEN VAN HET ZELVE ZIJN. DAS JAPANISCHE REICH. Die vorzglichsten Inseln desselben. Dessen acht Kreise und acht und sechzig Landschaften. DIE NEBEN UND SCHUTZLNDER.
NIPPON I.a. TAB. II. Nederlandsche Factorij DEZIMA. 1828. / Niederlndische Factorei Dezima.
NIPPON I.a. TAB. III. Mura-Sjuk’sja & Krista-Moota.
NIPPON I.a. TAB. IV. PLAN van het Eiland TANEGASIMA. Plan der Insel Tanegasima.
NIPPON I.b. TAB. I. FACTORIJ DER NEDERLANDERS OP (FACTORIE DER NIEDERLAENDER AUF) FIRATO. 1609.-1641.
NIPPON I.b. TAB. V. GEZIGT OP DE HAVEN EN DE BAAI VAN (AUSSICHT AUF DEN HAFEN UND DIE BAI VON) NAGASAKI.
NIPPON I.c. TAB. I. MIJGI-SAN.
NIPPON I.c. TAB. II. HAKONE-TGE.
NIPPON I.c. TAB. III. ATAGO-SAN.
NIPPON I.c. TAB. IV. KODATARA-JAMA.
NIPPON I.c. TAB. V. WONOGA-TAKE.
NIPPON I.c. TAB. VI. MI-TAKE.
NIPPON I.c. TAB. VII. SIRA-JAMA. KIRISIMA-JAMA.
NIPPON I.c. TAB. VIII. ASAMA-JAMA. ASO-JAMA.
NIPPON I.c. TAB. IX. TSJKAI-SAN. FUSI-JAMA.
NIPPON I.c. TAB. X. IWAWASI-JAMA. IWAGI-JAMA.
NIPPON I.c. TAB. XI. WOKOMAGA-TAKE. OHO-JAMA.
NIPPON I.c. TAB. XII. 1. MITAKE. 2. WUNZENTAKE.
NIPPON I.c. TAB. XIII. KIN-KWA-SAN. KO-KEN-SAN.
NIPPON I.c. TAB. XIV. 1. ISENO-SEKI-DAI-ZIN. (Der Felsen-Kami in Ise.) 2. SOTOFAMA. (Die Kste von Tsukaru.) 3. KADSUSA ME-OGA-FANA. (Die Frau und Mannsnase in Kadsusa.) 4. KADSUSANO TEOSI. (Die Kanne in Kadsusa.)
NIPPON I.c. TAB. XV. KUMENO-IWAHASI. Die Felsenbrcke bei Kume in Sinano. SAGAMI HASIRIMITS’. Das Felsenthor bei Hasirimits’ in Sagami.
NIPPON I.c. TAB. XVI. KRATER D. FUSI JAMA.
NIPPON I. TAB. I. GEZIGT VAN MUNTOK. / PLAN van den zuidingang der STRAAT BANKA. / PLAN van de Reede van MUNTOK.
NIPPON I. TAB. II. DE RIVIER VAN PALEMBANG. 1821. / HET EILAND BANKA. 1819.
NIPPON I. TAB. III. KAART van de Chineesche Kust en van Formosa volgens Nederlandsche grootendeels handschriftelyke kaarten van de zeventiende eeuw te zamengesteld door Jhr. Ph. Fr. von Siebold. 1849.
NIPPON I. TAB. IV. DE BAAI van Nagasaki Opgenomen door PH.FR. VON SIEBOLD. 1828.
NIPPON I. TAB. V. GEDAENE ONTDECKINGHE onder den Commandeur MARTEN GERRITSEN VRIES Ao.1643. / JAN HUYGEN VAN LINSCHOTEN, Waarachtige uitwerpinghe ofte afbeeldinge van alle die custen ende landen van CHINA, JAPAN, COREA &c. Ao.1596. / Cicoko (Kiusiu). Volgens eene Nederlandsche handschriftelyke Kaart van de zeventiende eeuw. / GEDAENE COURSEN door den Schipper Commandeur MARTEN GERRITSEN VRIES met het fluitschip Castricum. Ao.1643. / THE TRECK OF A VOYAGE to JAPAN AND COREA BY CAPT. JAMES COLNETT in the Schip Argonaute. 1791. From a M.S. communicated by REAR-ADMIRAL SIR FRANCIS BEAUFORT.
NIPPON I. TAB. VI. HAVEN EN OMSTREKEN van Nagasaki. Opgenomen door PH. FR. VON SIEBOLD. 1828.
NIPPON I. INSULARUM JAPONICARUM TABULAE GEOGRAPHICAE SECUNDUM OPUS NIPPON JO TSI RO TEI SEN TSU. TAB. I. KIUSIU INSULAM CUM ADJACENTIBUS MINORIBUS ET INSULAE NIPPON PARTEM OCCIDENTALEM REPRAESENTANS.
NIPPON I. TAB. II. SIKOK INSULAM ET INSULAE NIPPON PARTEM MEDIAM REPRAESENTANS.
NIPPON I. TAB. III. INSULAE NIPPON PARTEM ORIENTALEM REPRAESENTANS.
NIPPON I. TAB. IV. INSULAE NIPPON PARTEM SEPTENTRIONALEM REPRAESENTANS.
NIPPON I. Tab. VII. KAART van de Zuid- en Zuidwest Kust VAN JAPAN. KIUSIU EN DE OMLIGGENDE EILANDEN volgens oorspronkelyk Japansche Kaarten en uit de berigton en opnamen van Zeevaarders en eigen waarnemingen te zamengesteld door Jhr. Ph. Fr. von Siebold. 1851. / DE VAARWATERS tusschen de Z. W. Kust van KIUSIU FIRAT en de GOT EILANDEN volgens eene Nederlandsche handschriftelyke Kaart van de zeventiende eeuw. / SKETCH OF JSLANDS off the South end of JAPAN OR KIUSIU and group of the PINNACLE JSLANDS as Seen by H.M.S. Larne Decbr. 16. & 17. 1838 BY CAPTAIN BLAKE.
NIPPON II.a. TAB. I. KOMAKI.
NIPPON II.a. TAB. II. SIMORI.
NIPPON II.a. TAB. III. EEN JAPANSCHE JONGELING. / EIN JAPANISCHER KNABE.
NIPPON II.a. TAB. IV. EEN JAPANSCH MEISJE. / EIN JAPANISCHES MDCHEN.
NIPPON II.a. TAB. V. KUMASO.
NIPPON II.a. TAB.VI. OTOMI.
NIPPON II.a. TAB. VII. 1. ITOSE. 2. SONOGI.
NIPPON II.a. TAB. VIII. ISIBASI SUKESAJEMON.
NIPPON II.a. TAB. IX. OTAKSA.
NIPPON II.a. TAB. X. NAMURA SANZIRO.
NIPPON II.a. TAB. XI. MOGAMI TOKNAI.
NIPPON II.a. TAB. XII. BABASAN.
NIPPON II.a. TAB. XIII. BSUSAN.
NIPPON II.a. TAB. XIV. JOSI MASA.
NIPPON II.a. TAB. XV. TOLKEN. (DOLMETSCHER.) 1.SUKESAJEMON. 2.SAK’SABRO. 3.JASIRO. 4.SOSAJEMON. 5.JENOSKE. 6.TAMIFATSIRO.
NIPPON II.a. TAB. XVI. AMBTENAREN EN OFFICIEREN. (BEAMTE UND OFFICIERE.) 1.SJSAWA SITSKE (OTONA) 2.TOMONOSIN (GOBANJSI) 3.TAIMIJEMON (BANJOSI) 4.GOBANJSI V. JEDO. 5.KOMOTARO (TOZIN) 6.SAKUSITSIRO (FUNABAN)
NIPPON II.a. TAB. XVII. VOLKSPHYSIONOMIEN. 1.VISCHER.(FISCHER.) 5.JONGELING.(JNGLING.)2.DAGLOONER.(TAGLHNER.) 3.AMBTENAAR.( BEAMTE.) 6.KIND. 4.SOLDAAT.(SOLDAT.)
NIPPON II.a. TAB. XVIII. VOLKSPHYSIONOMIEN. 1.EEN STADMEISJE.(EIN STADTMDCHEN. 2.EEN LANDMEISJE. (EIN LANDMDCHEN.) 4.EEN BOERENJONGEN.(EIN BAUERJUNGE.) 3. EEN BURGERJUNGEN.(EIN BRGERKNABE.)
NIPPON II.b. TAB. I.
NIPPON II.b. TAB. II. KO TSCHING DSCHANG.
NIPPON II.b. TAB. III.
NIPPON II.b. TAB. IV. ORSON.
NIPPON II.c. TAB. I. WAPENRUSTING. (RSTUNG.)
NIPPON II.c. TAB. II. WAPENRUSTING. (RSTUNG.)
NIPPON II.c. TAB. III. WAPENEN. (WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. IV. WAPENEN. (WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. V. WAPENEN. (WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. Vbis. WAPENEN. (WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. V.ter. WAPENEN. (WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. VI. WAPENEN. (WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. VII. WAPENEN. (WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. VIII. OORLOGSGEREEDSCHAPPEN. (KRIEGSGERAETHE.)
NIPPON II.c. TAB. IX. OORLOGSGEREEDSCHAPPEN. (KRIEGSGERAETHE.)
NIPPON II.c. TAB. X. OORLOGSGEREEDSCHAPPEN. (KRIEGSGERAETHE.)
NIPPON II.c. TAB. XI. OUDE WAPENEN. (ALTE WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. XII. OUDE WAPENEN. (ALTE WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. XIII. OUDE WAPENEN. (ALTE WAFFEN.)
NIPPON II.c. TAB. XIV. KRIJGSLIEDEN IN OUDEN TIJD. (KRIEGER AUS ALTER ZEIT.)
NIPPON II.c. TAB. XV. VOETVOLK. (FUSSVOLK.)
NIPPON II.c. TAB. XVI. VOETVOLK. (FUSSVOLK.)
NIPPON II.c. TAB. XVII. RUITERS. (REITER.)
NIPPON II.c. TAB. XVIII. EEN VELDHEER. (EIN FELDHERR.)
NIPPON II.c. TAB. XIX. HARDDRAVERS. (WETTRENNER.)
NIPPON II.c. TAB. XX. ZADELTUIG. (SATTEL UND ZEUG.)
NIPPON II.c. TAB. XXI. WAPENOEFENINGEN. (WAFFENBUNGEN.)
NIPPON II.c. TAB. XXII. WAPENOEFENINGEN. (WAFFENBUNGEN.)
NIPPON II.c. TAB. XXIII. WAPENOEFENINGEN. (WAFFENBUNGEN.)
NIPPON II.c. TAB. XXIV. WAPENOEFENINGEN. (WAFFENBUNGEN.)
NIPPON II.c. TAB. XXV. WORSTELAARS. (RINGER.)
NIPPON II.c. TAB. XXVI. VERSCHANSING. (VERSCHANZUNG.)
NIPPON II.c. TAB. XXVII. VESTINGSWERKEN. (FESTUNGSWERKE.)
NIPPON II.c. TAB. XIX[sic] WAPENRUSTING IN OUDEN TIJD. (RSTUNG AUS ALTER ZEIT.) (Ao. 200 N.CHR.) 1.ZINK 2.TAKEUTSI.
NIPPON II.c. TAB. XXXI. STRAFFEN. (STRAFEN.)
NIPPON II.d. TAB. I. REISGEREEDSCHAPP. (REISEGERAETHSCHAFT.)
NIPPON II.d. TAB. II. REISGEREEDSCHAPP. (REISEGERAETHSCHAFT.)
NIPPON II.d. TAB. III. EEN PAKPAARD EN PAKOS, DRAGERS EN REIZIGERS. (EIN PACKPFERD UND PACKOCHSE, TRAEGER UND REISENDE.)
NIPPON II.d. TAB. IV. TREIN VAN HET NEDERLANDSCH GEZANTSCHAP. (ZUG DER NIEDERLAENDISCHEN GESANDTSCHAFT.)
NIPPON II.d. TAB. V. 1.2.DE LANDWEG NAAR (DIE LANDSTRASSE NACH) JEDO.
NIPPON II.d. TAB. VI. GEZIGT BIJ HET DORP SONOGI OP DE BAAI VAN OHOMURA. (ANSICHT BEI DEM DORFE SONOGI AUF DIE BAI VON OHOMURA.)
NIPPON II.d. TAB. VII. GEZIGT OP DE RIVIER KOHORI GAWA BIJ OHOMURA. (ANSICHT DES FLUSSES KOHORI GAWA BEI OHOMURA.) / DE BERGSTRAAT NAAR OHOMURA. (DIE BERGSTRASSE NACH OHOMURA.)
NIPPON II.d. TAB. VIII. DE KAPEL VAN DEN SCHUTSGOD DER PAARDEN TE WODA. (DIE KAPELLE DES PFERDEPATRONS ZU WODA.) / DE GROOTE KAMFERBOOM BIJ SONOGI. (DER GROSSE KAMPFERBAUM BEI SONOGI.)
NIPPON II.d. TAB. IX. AFGODEN BEELDEN DES (GOETZENBILDER DES) BA-TOO KWAN-WON.
NIPPON II.d. TAB. X. DE HEETE BRONNEN TE URESINO. 1.Het badhuis van buiten, 2.van binnen. (DIE HEISSE QUELLE ZU URESINO. 1.Die badeanstalt von aussen, 2.von innen.)
NIPPON II.d. TAB. XI. KOKRA Gezigt op het eiland Hiksima. (Aussicht auf die Insel Hiksima.)
NIPPON II.d. TAB. XII. DE GEDENKZUIL (DAS DENKMAHL) JOSIBE-SE. / DE DRAAIKOLK (DER STRUDEL) NARU-TO.
NIPPON II.d. TAB. XIII. SIMONOSEKI.
NIPPON II.d. TAB. XIV. SIMONOSEKI Gezigt bij Takesaki. (Aussicht bei Takesaki.)
NIPPON II.d. TAB. XV. GEZIGT OP DE STRAAT (ANSICHT DER STRASSE) VAN DER CAPELLEN.
NIPPON II.d. TAB. XVI. Straat VANDER CAPELLEN
NIPPON II.d. TAB. XVII. 1.(a) Mukosima. (b) K. Nakanoseki. (c) Suw (d) Naganosima? (e) Nosima. (f) Himesima. 2.(a) K. Motojama. (b) K. Hitsusi misaki. (c) K. Mitasiku. (e) Himesima. (f) K. Tsurusaki (g) K. Kusik? (h) Junojama. (i) K. Nakats. (k) Hikosan. (l) Minosima. (m) K. Matsjama. 3. Himesima. K.Tsurusaki 4. K. Tsurusaki. 5.(d) Hinojama. (e) K. Hajatomo. (f) K. Kusisaki. (b) K. Motojamasaki. (c) Berg v. Tsjf. (a) K. Hitsusinomisaki 6. (b) Hinojama. (d) K. Hajatomo. (e) K. Kusisaki. (a) Motojama. (c) Berg v. Tsjf.
NIPPON II.d. TAB. XVIII. SIMONOSEKI. Gezigt van den Tempel Amida zi. (Ansicht des Tempels Amida zi.)
NIPPON II.d. TAB. XIX. 1. KAMINOSEKI. b. Murotsu. a. Kaminoseki. c. Nabesima. 2. OKINOKAMURO. b. Jasirosima, Cap Usinokubi. c. Jurisima. h. Ijo. d. Awosima. e. Minase. a. Okinonokamuro. f. Heguri. g. Simaziri. 3. TOMO. 4. ABUTO. 5. FIGO.
NIPPON II.d. TAB. XX. DE HAVEN VAN KAMINOSEKI. (DER HAFEN VON KAMINOSEKI.) / DE ZOUTKEET TE HIBI. (DIE SALINE ZU HIBI.)
NIPPON II.d. TAB. XXI. DE KAMIHAL. (DIE KAMIHALLE.) MURO MIJOZIN JASIRO.
NIPPON II.d. TAB. XXII. 1. DE TEMPEL SUMA-DERA. 1. DER TEMPEL SUMA-DERA. 2. Sonenomats. 3. Aiwoinomats. (Heilige Tannen.)
NIPPON II.d. TAB. XXIII. DE GEDENKZUIL TE (DAS DENKMAAL ZU) ISINOHDEN.
NIPPON II.d. TAB. XXIV. GRAFSTEEN VAN DEN HELD ATSUMORI. (GRABMAAL DES HELDEN ATSUMORI.) / GEZIGT VAN ISINOHDEN. (ANSICHT VON ISINOHDEN.)
NIPPON II.d. TAB. XXVI. ZEEMANS-GIDS VOOR DE VAARWATERS EN KOERSEN VAN NAGASAKI NAAR OHOSAKA. volgens eene oorspronkelijke Japansche Zeekaart.
NIPPON II.d. TAB. XXVIII. PANORAMA VAN MIAKO.
NIPPON II.d. TAB. XXXI. MIAKO. De Tempel Nisi hon g’wan zi. (Der Tempel Nisi hon g’wan zi.)
NIPPON II.d. TAB. XXXII. MIAKO. De Kamihal Giwon. (Die Kamihalle Giwon.)
NIPPON II.d. TAB. XXXIII. TO KAI T. GEZIGT OP DE REVIER SETAGAWA EN DE BRUG SETABAS. (ANSICHT DES FLUSSES SETAGAWA UND DER BRCKE SETABAS.)
NIPPON II.d. TAB. XXXIV. TO KAI T. GEZIGT OP HET MEER (AUSSICHT AUF DEN SEE) BIWAKO.
NIPPON II.d. TAB. XXXV. DE JAHAKIBRUG. (DIE JAHAKIBRCKE.)
NIPPON II.b[i.e.]d. TAB. XXXVI. GEZIGT OP HET MEER (ANSICHT AUF DEN SEE) V. FAKONE. / DE BERG EN REVIER (DER BERG UND FLUSS) FUSI.
NIPPON II.[d.] TAB. XXXVI. bis. DE DRAGERS WATASIMORI AAN DE REVIER (DIE TRGER WATASIMORI AM FLUSSE) OIGAWA.
NIPPON II.d. TAB. XXXVII. 1.BENJUGAWA. 2.ABEGAWA. 3.FUSIGAWA. 4.TENRIUGAWA.
NIPPON II.d. TAB. XXXVIII. GEZIGT VAN DE BRUG JETA OP DE HAVEN EN DE STAD (AUSSICHT VON DER BRCKE JETA AUF DEN HAFEN UND DIE STADT) JEDO.
NIPPON II.[d.] TAB. XXXIX. PANORAMA VAN JEDO.
NIPPON II.e. TAB. I. BURGERDRAGT. (BRGERTRACHT.)
NIPPON II.e. TAB. II. BURGERDRAGT. (BRGERTRACHT.)
NIPPON II.e. TAB. III. STAATIEKLEEDING. (STAATKLEIDUNG.)
NIPPON II.e. TAB. IV. STAATIEKLEEDING. (STAATKLEIDUNG.)
NIPPON II.e. TAB. V. EEN VOORNAAM JAPANER BENEVENS BEDIENDE. (EIN VORNEHMER JAPANER MIT BEDIENTEN.)
NIPPON II.e. TAB. VI. EENE VOORNAME DAME. (EIN VORNEHMES FRAUENZIMMER.)
NIPPON II.e. TAB. VII. 1.EEN JONGELING EN MEISJE VAN ADEL. (1.EIN JNGLING UND MDCHEN VON ADEL.) 2.WANDELENDE MEISJES. (2.SPAZIERENGEHENDE MDCHEN.)
NIPPON II.e. TAB. VIII. 1.KOOPLIEDEN, 2.LANDLIEDEN. (1.KAUFLEUTE, 2.LANDLEUTE.)
NIPPON II.e. TAB. VIII.bis. LANDLIEDEN. (LANDLEUTE.)
NIPPON II.e. TAB IX. REISKLEEDING. (REISEKLEIDUNG.)
NIPPON II.e. TAB. X. MIKADO.
NIPPON II.e. TAB. XI. KISAKI.
NIPPON II.e. TAB. XII. HOFDRAGT. (HOFTRACHT.) d. KUGE.
NIPPON II.e. TAB. XIII. HOFDRAGT. (HOFTRACHT.) d. KUGE.
NIPPON II.e. TAB. XIV. HOFDRAGT. (HOFTRACHT.) d. KUGE.
NIPPON II.e. TAB. XV. HOFDRAGT. (HOFTRACHT.) d. KUGE.
NIPPON II.e. TAB. XVI. HOFDRAGT. (HOFTRACHT.) d. KUGE.
NIPPON II.e. TAB. XVII. BIJWIJVEN VAN DEN (NEBENWEIBER DES) MIKADO.
NIPPON II.e. TAB. XVIII. SJGUN.
NIPPON II.e. TAB. XIX. DE VROUW (DIE GEMAHLIN) D. SJGUN.
NIPPON II.e. TAB. XX. HOFDRAGT. (HOFTRACHT.) d. BUGE.
NIPPON II.e. TAB. XXI. EENE VORSTIN. (EINE FRSTIN.)
NIPPON II.e. TAB. XXII. HET TOILET. (DIE TOILETTE.)
NIPPON II.e. TAB. XXIII. TOILETGEREEDSCHAPPEN, SCHOENEN &. (TOILETTE-GERAETHE, SCHUHE &.)
NIPPON II.e. TAB. XXIV. HOOFDSIERAAD, WAAIJERS, BRIEVENTASCHEN &. (KOPFSCHMUCK, FCHER, BRIEFTASCHEN &.)
NIPPON II.e. TAB. XXV. REUKWERK-TABAKS-SCHRIJFGEREEDSCHAPPEN ete. (GERTHE FR RUCHERWERK U. TABAK SCHREIBZEUG ete.)
NIPPON II.f. TAB. I. HUISRAAD. (HAUSRATH.)
NIPPON II.f. TAB. II. HUISRAAD. (HAUSRATH.)
NIPPON II.f. TAB. III. HUISRAAD. (HAUSRATH.)
NIPPON II.f. TAB. IV. HUISRAAD. (HAUSRATH.)
NIPPON II.f. TAB. V. EETGEREEDSCHAPPEN. (SPEISEGERTHE.)
NIPPON II.f. TAB. VI. EETGEREEDSCHAPPEN. (SPEISEGERTHE.)
NIPPON II.f. TAB. VII. EETGEREEDSCHAPPEN. (SPEISEGERTHE.)
NIPPON II.f. TAB. VIII. DRINKGEREEDSCHAPPEN. (TRINKGERTHE.) Sake.
NIPPON II.f. TAB. IX. DRINKGEREEDSCHAPPEN. (TRINKGERAETHE.) THEE.
NIPPON II.f. TAB. X. DRINKGEREEDSCHAPPEN. (TRINKGERAETHE.) THEE.
NIPPON II.f. TAB. XI. FRUITMANDJES. (FRUCHTKRBCHEN.)
NIPPON II.f. TAB. XII. KEUKENGEREEDSCHAPPEN. (KCHENGESCHIRRE.)
NIPPON II.g. TAB. I. DE INZEGENING VAN EEN KIND. (DIE EINSEGNUNG EINES KINDES.)
NIPPON II.g. TAB. II. HET ONDERWIJS. (DER UNTERRICHT.) / DE HOOFDSCHERING. (DIE KOPFSCHUR.)
NIPPON II.g. TAB. III. HET TROUWEN. (DIE TRAUUNG.)
NIPPON II.g. TAB. IV. GEBRUIKEN VAN WELLEVENDHEID. (WOHLSTANDSGEBRUCHE.) 1. Begrssung, 2. Anbietung von Geschenken, 3 Gehr, 4.Bewirthung auf Thee.
NIPPON II.g. TAB. V. GEBRUIKEN VAN WELLEVENDHEID. (WOHLSTANDSGEBRUCHE.) 1. Der Empfang. 2. Der Besuch.
NIPPON II.g. TAB. VI. HET GEZELLIGE LEVEN. (GESELLIGES LEBEN.)
NIPPON II.g. TAB. VII. HET GEZELLIGE LEVEN. (GESELLIGES LEBEN.)
NIPPON II.g. TAB. VIII. ZIEKTE EN DOOD. (KRANKHEIT UND TOD.)
NIPPON II.g. TAB. IX. DE BEGRAVENIS. (DAS LEICHENBEGNGNISS.)
NIPPON II.g. TAB. X. EENE LIJK STAATIE. (EIN FEIERLICHER LEICHENZUG.)
NIPPON II.g. TAB. XI. DE LIJKDIENST. (DIE TODENFEIER.)
NIPPON II.g. TAB. XII. ROUWBEDRIJF. (TRAUERGEBRAUCH.)
NIPPON II.h. TAB. I. HET NIEUWJAAR. (DAS NEUJAHR.) (Zj-gwats zj-gen)
NIPPON II.h. TAB. II. HET POPPENFEEST. (DAS PUPPENFEST.) (Momo-no Sits.)
NIPPON II.h. TAB. III. HET VLAGGENFEEST. (DAS FLAGGENFEST.) (Sjbu-no Sits.)
NIPPON II.h. TAB. IV. HET STARRENFEEST. (DAS STERNENFEST.) (Sitsi Seki)
NIPPON II.h. TAB. VI. HET DUIVELVERJAGEN. (AUSTREIBUNG DES TEUFELS.) (Oni-arahi.)
NIPPON II.h. TAB. VII.A. HET FEEST VAN DEN KRIJGSGOD (DAS FEST DES KRIEGSGOTTES) HATSIMAN.
NIPPON II.h. TAB. VII.B. HET FEEST VAN DEN KRIJGSGOD (DAS FEST DES KRIEGSGOTTES) HATSIMAN.
NIPPON II.h. TAB. VII.C. HET FEEST VAN DEN KRIJGSGOD (DAS FEST DES KRIEGSGOTTES) HATSIMAN.
NIPPON II.h. TAB. VII.D. HET FEEST VAN DEN KRIJGSGOD (DAS FEST DES KRIEGSGOTTES) HATSIMAN.
NIPPON II.h. TAB. VII.E. HET FEEST VAN DEN KRIJGSGOD (DAS FEST DES KRIEGSGOTTES) HATSIMAN.
NIPPON II.h. TAB. VII.F. HET FEEST VAN DEN KRIJGSGOD (DAS FEST DES KRIEGSGOTTES) HATSIMAN.
NIPPON II.h. TAB. VIII. HET FEEST DES HEILIGEN VAN (DAS FEST DES HEILIGEN VON) SUWA.
NIPPON II.h. TAB. IX. HET FEEST DES HEILIGEN VAN (DAS FEST DES HEILIGEN VON) SUWA.
NIPPON II.h. TAB. X. HET FEEST DES HEILIGEN VAN (DAS FEST DES HEILIGEN VON) GIWON.
NIPPON II.h. TAB. XI. HET FEEST VAN DEN WATERGOD. (DAS FEST DES WASSERGOTTES.)
NIPPON II.h. TAB. XII. HET LANTAARNFEEST. (DAS LATERNENFEST.) (Bon-tro)
NIPPON II.h. TAB. XV. HET BEELDTRAPPEN. (DAS BILDTRETEN.) (Jefumi.)
NIPPON II.i. TAB. I. EEN BUDDHISTISCHE TEMPEL. (EIN BUDDHISTISCHER TEMPEL.)
NIPPON II.i. TAB. II. EEN BUDDHISTISCH TEMPEL. (EIN BUDDHISTISCHER TEMPEL.) 1. Giebel, 2. Tempel Thor, 3. Thor des Tempelhofes.
NIPPON II.i. TAB. III. EEN BUDDHISTISCH TEMPEL. (EIN BUDDHISTISCHER TEMPEL.) 1. Grundri. 2.3.4. Dachziegel.
NIPPON II.i. TAB. IV. EEN BUDDHISTISCH TOREN. (EIN BUDDHISTISCHER THURM.) To.
NIPPON II.i. TAB. V. EEN BUDDHISTISCH KLOKHUIS. (EIN BUDDHISTISCHES GLOCKENHAUS.) Tsuri-gane-to.
NIPPON II.i. TAB. VI. KAMICAPELLEN. Mi-ja.
NIPPON II.i. TAB. VII. TEMPELPOORTEN. (TEMPELTHORE.) San-mon. Toriwi.
NIPPON II.i. TAB. VIII. EEN HEERENHUIS. (EIN HERRENHAUS.)
NIPPON II.i. TAB. IX. EEN HEERENHUIS. (EIN HERRENHAUS.) Grundri (von TAB. VIII.)
NIPPON II.i. TAB. X. EEN HEERENHUIS. (EIN HERRENHAUS.) 1. Durchschnitt. 2. Grundri vom zweiten Stockwerke. (von TAB. VIII.)
NIPPON III.a. TAB. I. Tai-kijok’-dsu. / Lijoo-gi. / Kuni-soko-tatsino-mikoto. / Pan-ko-si. Iza-na-gi & Iza-na-mi. (Ameno wuki hasi.) Iza- na-gi & Iza-na-mi. (Ono koro sima.)
NIPPON III.a. TAB. II. ZIN-MU-TEN-WOO OP ZYNEN ZEETOGT VAN KIBI NAAR NANIHA. 663. v. Chr. Zin-mu-ten-woo auf seinem Seezuge von Kibi nach Naniha.
NIPPON III.a. TAB. III. ZIN-MU-TEN-WOO LANDT OP KII. 663. v. Chr. Zin-mu-ten-woo landet auf Kii.
NIPPON III.a. TAB. IV. 1. Zin-mu-ten-woo. Go-kiu-seki. 2. K’ wats’-dai-seki.
NIPPON III.a. TAB. V. De Beheerschers der Menschen. / DE VIJF DIJNASTIEN DER AARD-GODEN. DE ZEVEN DIJNASTIEN DER HEMEL GODEN. / Die Beherrscher der Menschen. DIE FNF DYNASTIEN DER GTTER DER ERDE. DIE SIEBEN DYNASITIEN DER GTTER DES HIMMELS.
NIPPON III.a. TAB. VI. JAPAN ten tyde van Zin-mu-ten-woo (660. V.C.) genaamd JAMA-TO vl. AKI-TSU-SIMA. Japan zur Zeit des Zin-mu-ten-woo (660. V.C.) genannt Jama-to vl. Aki-tsu-sima.
NIPPON III.[a.] TAB. VII. SUCCESSIO IMPERATORUM (Sjgun) POST REGNI DIVISIONEM.
NIPPON III.[a.] TAB. VIII. ZEITMESSER. (TIJDMETERS.)
NIPPON III.[a.] TAB. IX. ZEITMESSER. (TIJDMETERS.)
NIPPON III.[a.] TAB. X. HUISALMANAK. (HAUSKALENDER.)
NIPPON III.[a.] TAB. XI. MEGURA GOJOMI, DER BLINDENKALENDER (ALMANAK VOOR BLINDEN).
NIPPON III.b. TAB. I. 1-19, MAGA-TAMA. 20, 21. KIN-KWAN.
NIPPON III.a[i.e. b]. TAB. II. 1-10 KUDA-TAMA. 11, 12 NORO-KUMA.
NIPPON III.b. TAB. III. 1-10. WUSI-TAMA. 11. Sumijosi-jasirono-maga-tama. 12-13, Sitogi.
NIPPON III.b. TAB. IV. MAGA-TAMA-TSUBO. 1/3 d.w.G.
NIPPON III.[b.] TAB. V. ZILVER EN GOUDMUNTEN. (SILBER UND GOLDMNZEN.)
NIPPON III.[b.] TAB. VI. CHRONOLOGISCHE KOPERE EN IJZERE MUNTEN (CHRONOLOGISCHE KUPFER UND EISEN MNZEN.) V. JAPAN.
NIPPON III.a. TAB. V. De Beheerschers der Menschen. / DE VIJF DIJNASTIEN DER AARD-GODEN. DE ZEVEN DIJNASTIEN DER HEMEL GODEN. / Die Beherrscher der Menschen. DIE FNF DYNASTIEN DER GTTER DER ERDE. DIE SIEBEN DYNASITIEN DER GTTER DES HIMMELS.
NIPPON IV.a. TAB. II. MAAT EN GEWIGT. (MASS UND GEWICHT.)
NIPPON IV.b. TAB. I. BLOEMVAZEN. (BLUMENGEFAESSE.)
NIPPON IV.b. TAB. II. BLOEMVAZEN. (BLUMENGEFAESSE.)
NIPPON IV.b. TAB. III. BLOEMVAZEN. (BLUMENGEFAESSE.)
NIPPON IV.b. TAB. IV. BLOEMVAZEN. (BLUMENGEFAESSE.)
NIPPON IV.b. TAB. V. BLOEMVAZEN. (BLUMENGEFAESSE.)
NIPPON IV.b. TAB. VI. BLOEMVAZEN, REUKVATEN, KANDELAARS. (BLUMENGEFAESSE, RAUCHFAESSER, LEUCHTER.)
NIPPON IV.b. TAB. VII. BLOEMVAZEN, REUKVATEN. (BLUMENGEFAESSE, RAUCHFAESSER.)
NIPPON IV.b. TAB. VIII. REUKVATEN. (RAUCHFAESSER.)
NIPPON IV.b. TAB. IX. KANDELAARS. (LEUCHTER.)
NIPPON IV.b. TAB. X. HUISHOUDELJIKE VATEN. (HAUSWIRTHSCHAFTLICHE GEFAESSE.)
NIPPON IV.b. TAB. XI. HUISHOUDELIJKE VATEN. (HAUSWIRTHSCHAFTLICHE GEFAESSE.
NIPPON IV.c. TAB. I. MUZIJKINSTRUMENTEN. (MUSIKINSTRUMENTE.)
NIPPON IV.c. TAB. II. MUZIJKINSTRUMENTEN. (MUSIKINSTRUMENTE.)
NIPPON IV.c. TAB. III. MUZIJKINSTRUMENTEN. (MUSIKINSTRUMENTE.)
NIPPON IV.c. TAB. IV. MUZIJKINSTRUMENTEN. (MUSIKINSTRUMENTE.)
NIPPON IV.c. TAB. V. MUZIJKINSTRUMENTEN. (MUSIKINSTRUMENTE.)
NIPPON IV.c. TAB. VI. MUZIJKINSTRUMENTEN. (MUSIKINSTRUMENTE.)
NIPPON IV.c. TAB. VII. MUZIJKINSTRUMENTEN. (MUSIKINSTRUMENTE.) 1. Jamato-Koto. 2 Kin-Koto.
NIPPON IV.c. TAB. VIII. MUZIJKINSTRUMENTEN. (MUSIKINSTRUMENTE.) 1. Biwa. 2. Koto.
NIPPON IV.c. TAB. IX. MUZIJKINSTRUMENTEN. (MUSIKINSTRUMENTE.) 1. Samisen. 2. Kokiu.
NIPPON IV.c. TAB. X. PELGRIMS. (PILGER.) Komus m.d. Sjak’hats. Rokubu m.d. Tatakikane.
NIPPON IV.c. TAB. XI. KOOR. (CHOR.) KAGURA.
NIPPON IV.c. TAB. XII. MUZIJK EN DANS aan het Hof (MUSIK UND TANZ am Hofe) DES MIKADO.
NIPPON IV.c. TAB. XIII. GEMASKERDE DANSERS. (MASKENTNZER.) Teufelmaske. Fuchsmaske. Lwenmaske.
NIPPON V. TAB. I. 1. Sen-kwoo-zi- Nijorai. 2. 3. SJOO-TOK’-DAI-SI. 4. Bo-tai-Darma. (Boddhi Darma) 5.Koob-dai-si. 6. Ziwon-dai-si. 7. Je kwan-soo-zjoo. 8. Sin-dan Kin-san-si-doo-Krits’si. 9. Zen-mu-i. 10. Sjun-zjoo. 11. Den-Keu-dai-si. 12. Gen-K-Sjo-nin. 13. Sin-ran. 14. Nitsi-ren.
NIPPON V. TAB. II. BODDHI DARMA.
NIPPON V. TAB. III. FU-SJOO. BU-DAI-SI. FU-KEN.
NIPPON V. TAB. IV. 1. RIN-ZOO. 2.3. KIJOO.
NIPPON V. TAB. V. SJUTS’SAN-NO-S’JA-KA. TAN-SJOO-NO-S’JA-KA. S’JOO-KAK’-NO-SJ’A-KA.
NIPPON V. TAB. VI. NEHANNO SJAKA.
NIPPON V. TAB. VII. KU-HONNO-MI-DA. Zjoo-bon-zjoo-sjoo. Zjoo-bon-tsju-sjoo. Zjoo-bon-ge-sjoo. Tsju-bon-zjoo-sjoo. Tsju-bon-tsju-sjoo. Tsju-bon-ge-sjoo. Ge-bon-zjoo-sjoo. Ge-bon-tsju-sjoo. Ge-bon-ge-sjoo.
NIPPON V. TAB. VIII. Ta-hoo-njo-rai. Kon-goo-kaino-dai-nitsi. Meo-kuhan-zats-tsino-mida. Jama-gosino-nijorai. Go-koo-si-juino-mida. Tai-zoo-kaino-dai-nitsi. Man-da-rano-mida.
NIPPON V. TAB. IX. SITSI-BUTS-JAKUSI. Zenmijoo-sjookitsi-zjoowoo-nijorai. Hoogets-tsigon-wonzi-saiwoo. Konziki-hoo-kuwoo-meogjoo-zjoo-sjuwoo. Muu-saisjoo-kitsizjoo-woo. Hookai-raiwon-nijorai. Hookai-sjooje-juge-zintsuu. Jakusi-lurikwoo-nijorai. Hoo-sjoo-nijorai. Zits-kwats-toomijoo-buts. Niman-toomijoo-buts. Sanman-toomijoo-buts. Fukuu-sjoozju-buts.
NIPPON V. TAB. X. Jtsi-zi-kin-lin. Buts-gen-buts-mo. Han-nija-bo-sats. Fukiu-sok-bo-sats. Monzju-siri-bo-sats. Tsigo-monzju. Fugen-bo-sats. Tsigo-fugen. Sitsi-zi-monzju. Muzini-bo-sats. Kokuuzoo-bo-sats. Fuku-itsiman-kokuuzoo.
NIPPON V. TAB. LI. KAMIDIENST. (SINT.) Halle (ohojasiro) des Kami von Suwa. 1. Die Capelle des Kami; 2. Verwahrort gottesdienstlicher Gerthe; 3. Hallen, Musik- und Tanzplatz; 4. Wohnung des Oberpriesters.
NIPPON V. TAB. LII. KAMIDIENST. (SINT.) Kapelle der Kami von Giwon. 1. Die Mia der beiden Kami. 2. Die Mia des Inari. 3. Wohnungen der Priester. 4. Musik und Tanzplatz. 5. Gtzen des Inari. 6-9. Wachhunde Koma-inu.
NIPPON V. TAB. LIII. KAMIDIENST. (SINT.) Mija der Kami von Giwon. Das Innere der Capelle.
NIPPON V. TAB. LIV. KAMIDIENST. (SINT.) 1.2. Hauscapellen. 3. Der Gtze des Kami Tenzin. 4. Gtzen des Mats’wo maro und des Mumewo maro.
NIPPON II[i.e. V]. TAB. LV. BUDDHADIENST (BUTT); SECTE ZIN-SJ. Der Tempelhof Ktai zi. 1. Der Haupttempel (hont) Sitz des Sjaka; 2. Tempel des Daibuts’; 3.4.5.6.7. Wohnungen der Priester. 8. Verwahrort des Kirchenschatzes.
NIPPON V. TAB. LVI. BUDDHADIENST (BUTT). SECTE ZENSJ. Das Innere des Haupttempels von Ktaizi.
NIPPON V. TAB. LVII. BUDDHADIENST (BUTT). SECTE ZENSJ. 1. Das Innere des Haupttempels von Fukusaizi. 2. Das Innere des Haupttempels von Jeisjozenzi.
NIPPON V. TAB. LVIII. BUDDHADIENST (BUTT). SECTE ZENSJU. 1. Das Innere des Tempels des Mirok’ von Fukusaisi. 2. Das Innere des Tempels des K’wantei von Sofuku.
NIPPON V. TAB. LIX. BUDDHADIENST (BUTT). SECTE ZENSJ. Das Innere des Tempels des Kwanwon von Sofuku.
NIPPON V. TAB. LX. BUDDHADIENST; SECTE SJTSJU. Der Tempelhof Daiwonzi. 1. Der Haupttempel, Sitz des Sjaka; 2. Bethaus; 3.4.5. Priesterwohnungen.
NIPPON V. TAB. LXI. BUDDHADIENST (BUTT). SECTE SJTSJ. Das Innere des Tempels des Sjaka von Daiwonzi.
NIPPON V. TAB. LXII. BUDDHADIENST (BUTT). SECTE IKKSJ. Das Innere des Tempels des Amida von Daikwzi.
NIPPON V. TAB. LXII.A. BUDDHADIENST; SECTE IKKOSJ & SINGON. a. Der Tempelhof Daikwzi; 1. Der Haupttempel, Sitz des Amida; 2. Trommelthurm; 3. Verwahrort der heiligen Bcher; 4. Wohnung des Oberpriesters;—b. Der Tempelhof Daitokzi. 1. Haupttempel, Sitz des Kwanwon; 2. Tempel des Tenzin; 3. Priesterwohnung.
NIPPON V. TAB. LXIII. BUDDHADIENST; SECTE HOKKESJ. Der Tempelhof Honrenzi. 1. Der Haupttempel, Sitz des Nitsiren; 2. Tempel der Banzin. d. i. aller Landesgtter; 3.4.5.6. Priesterwohnungen.
NIPPON V. TAB. LXIV. BUDDHADIENST (BUTTO). SECTE HOKKESJ. Das Innere des Tempels des Nitsirin von Honrenzi.
NIPPON V. TAB. LXV. BUDDHADIENST (BUTTO). SECTE SINGONSJU. Das Innere des Tempels des K’wanwon von Daitokzi.
NIPPON V. TAB. LXVI. BUDDHADIENST. Een Huisaltaar. (Ein Hausaltar.)
NIPPON V. TAB. LXVII. KAMIDIENST. (BUDDHADIENST.) 1. Ein Oberpriester. (Mauri nusi) 2. Ein Priester. (Kanuzi) 3.4. Bergmnche (Jamabusi).
NIPPON V. TAB. LXVIII. BUDDHADIENST. SECTE ZEN-SJ. Ein Oberpriester.
NIPPON V. TAB. LXIX. BUDDHADIENST. 1.2. Priester der Secte Zen. 3. Der Secte Sjt. 4. Der Secte Ikkosju.
NIPPON V. TAB. LXX. BUDDHADIENST. 1. Ein Priester der Secte Hokke sj. 2. Der Secte Singon. 3. Ein Bettelmnch. 4. Ein blinder Mnch mit dem Biwa.)
NIPPON V. TAB. LXXI. KAMIDIENST. (BUDDHADIENST.) 1. Ein Pilger Sjunrei. 2. Ein Jamabusi mit einem Gtzenkasten. 3. Eine Nonne mit einer Laienschwester. 4. Bettler Daikokmai.
NIPPON V. TAB. LXXII. BUDDHADIENST. GODSDIENSTIGE GEREEDSCHAPPEN. (GOTTESDIENSTLICHE GERTHE.)
NIPPON V. TAB. LXXIII. BEGRAAFPLAATSEN. (BEGRBNISSPLTZE.)
NIPPON V. TAB. LXXIV. GRAFZUILEN. (GRABMLER.)
NIPPON. VI. TAB. I. LANDBOUW EN LANDHUISHOUDING. (LANDBAU UND LANDWIRTHSCHAFT.)
NIPPON. VI. TAB. II. LANDBOUW EN LANDHUISHOUDING. (LANDBAU UND LANDWIRTHSCHAFT.)
NIPPON. VI.a. TAB. I. THEA SINENSIS, Linn. Var. Jap. stricta.
NIPPON. VI.a. TAB. II. 1. THEA SINENSIS, Var. Jap. rugosa. 2. TH. SINENSIS, Var. Jap. diffusa. 3. TH: SINENSIS, Var. Jap. macrophlla.
NIPPON. VI.a. TAB. III. 1. GEREEDSCHAPPEN TER BEREIDING VAN DE THEE. (GERAETHE ZUR BEREITUNG DES THEE’S.)
NIPPON. VI.b. TAB. I. JAGT. (JAGD.)
NIPPON. VI.b. TAB: I bis. JAGT. (JAGD.)
NIPPON. VI.b. TAB. II. VISCHVANGST. (FISCHFANG.)
NIPPON. VI.d. TAB. III. WALVISCHVANGST. (WALLFISCHFANG.)
NIPPON VII.a. TAB. I. KOORAI. EEN VISSCHERSHUISGEZIN. (EINE FISCHERFAMILIE.)
NIPPON VII.a. TAB. II. KOORAI. KOOPLIEDEN EN SCHEEPSVOLK. (KAUFLEUTE UND SCHIFFSVOLK.)
NIPPON VII.a. TAB. III. KOORAI. EEN KUSTVAARDER. (EIN KSTENFAHRER.)
NIPPON VII.a. TAB. IV. KOORAI. EEN SCHIPPER. (EIN SCHIFFER.)
NIPPON VII.a. TAB. V. KOORAI. EEN KOOPMAN. (EIN KAUFMANN.)
NIPPON VII.a. TAB. VI. KOORAI. EEN MATROOS. (EIN SCHIFFSKNECHT.)
NIPPON VII.a. TAB. VII. KOORAI. EEN SCHEEPSJONGEN. (EIN SCHIFFSJUNGE.)
NIPPON VII.a. TAB. VIII. KOORAI. KUMTSJN.
NIPPON VII.a. TAB. IX. KOORAI. HSATSM.
NIPPON VII.a. TAB. X. SCRIPTURA COORAIANA.
NIPPON VII.a. TAB. XI. KOORAI Verdeeld in acht Kreitsen volgens de oorspronkelijke Kaart TSI-SIN P’HAL TO DSI TO. KOORAI mit seiner Eintheilung in acht Kreise, nach der ursprnglichen Karte TSI-SIN P’HAL TO DSI TO.
NIPPON VII.a. TAB. XII. KOORAI.
NIPPON VII.a. TAB. XIII. KOORAI.
NIPPON VII. TAB. XV. Karte von der KRAISCHEN HALBINSEL KRA vl. TSJO-SJN Nach einem japanischen Originale. 1840.
NIPPON VII. TAB. XVII. JEZO. (MATSMA.) AINO VIEREN HET FEEST OMSIA. (AINO FEIERN DAS FEST OMSIA.)
NIPPON VII. TAB. XVI. JEZO. (CAP SOJA.) AINO EN HUNNE WOONINGEN. (AINO UND IHRE WOHNUNGEN.)
NIPPON VII. TAB. XVIII. JEZO (MATSMA.) AINO BRENGEN GESCHENKEN EN KOOPWAREN. (AINO BRINGEN GESCHENKE UND KAUFWAAREN.)
NIPPON VII. TAB. XIX. JEZO. WAPENEN EN GEREEDSCHAPPEN. (WAFFEN UND GERTHE.)
NIPPON VII. TAB. XXII [i.e. XX]. KRAFTO. STAMM DER OROTSKO & DER SMERENKUR.
NIPPON VII. TAB. XXI. KRAFTO. KLEEDAADJE. (KLEIDUNGSSTCKE.)
NIPPON VII. TAB. XXII. KRAFTO / WAPENEN EN GEREEDSCHAPPEN &. (WAFFEN UND GERTHE &.)
NIPPON VII. TAB. XXIII. JEZO & KRAFTO. SCHEPEN. (SCHIFFE.)
NIPPON VII. TAB. XXV[i.e. XXIV]. DIE INSEL KRAFTO SEGHALIEN und die MNDUNG DES MANK (AMUR) Nach Originalkarten von MOGAMI TOKUNAI und MAMIA RINZO.
NIPPON VII. TAB. XXV. DIE INSEL JEZO und die JAPANISCHEN KURILEN, NACH EINER ORIGINALKARTE von Takahasi Sakusamon, Hofastronomen zu JEDO. / BAI VON ATKESI nach Mogami Toknai. / DIE STRASSE TSUGARU nach einer karte von MOGAMI TOKUNAI.
NIPPON VII. TAB. XXVII. DE LIUKIU-EILANDEN SANBOK’ OF DE NOORD-EILANDEN volgens eene OORSPRONKELIJKE JAPANSCHE KAART.
NIPPON VII. TAB. XXVI. STRAAT VAN DIEMEN EN DE LINSCHOTEN-EILANDEN, volgens eene OORSPRONKELIJKE JAPANSCHE KAART.
NIPPON VII. TAB. XXVIII. DE LIUKIU-EILANDEN TSJUSAN OF DE MIDDEL-EILANDEN volgens eene OORSPRONKELIJKE JAPANSCHE KAART.
NIPPON VII. TAB. XXIX. DE LIUKIU-EILANDEN SANNAN OF DE ZUID-EILANDEN volgens eene OORSP

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List