Details of rare books

Lauts, Gerard[ラウツ] Japan.[日本論] 1847

<I>Japan.</I><span class=jpn>[日本論]</span>

View


title

JAPAN IN ZIJNE STAATKUNDIGE EN BURGERLIJKE INRIGTINGEN EN HET VERKEER MET EUROPESCHE NATIËN; DOOR DEN HOOGLEERAAR G. LAUTS.

imprint

TE AMSTERDAM, BIJ G. J. A. BEIJERINCK. 1847.

physical description

(10),1-357,(1)pp. 8vo. (230×135mm)

notes

half-title: JAPAN., JAPAN, STAATKUNDIGE EN BURGERLIJKE INRIGTINGEN.
binding:paper, flat back
condition: used copy
ex-libris: EX LIBRIS C. C. KRIEGER

identifier

[DS/845/La] (004052163)

link

「日本関係欧文史料の世界」へ

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List