Details of rare books

Caron, François[カロン] Beschrijvinghe van het machtigh coninckrijcke Japan.[大日本王国誌 オランダ語版] 1648

<I>Beschrijvinghe van het machtigh coninckrijcke Japan.</I><span class=jpn>[大日本王国誌 オランダ語版]</span>

View


title

Beschrijvinghe Van het Machtigh Coninckrijcke JAPAN, Vervattende Den aert eñ eygenschappen van't Landt, manieren der Volckeren, als mede hare grouwelijcke wreedtheydt teghen de Roomsche Christenen, gesteldt Door Françoys Caron.

imprint

T’ AMSTERDAM, Door Ioost Hartgers, Boeck-verkooper in de Gasthuys-steegh/ in de Boeck-winckel/ bezijden het Stadt-huys. 1648.

physical description

(2), 1-78pp. 8vo. (190×145mm)

notes

binding: paper, flat back
condition: used copy, water stained

identifier

[DS/808/Ca] (004795316)

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List