Details of rare books

Kaempfer, Engelbert[ケンペル] De beschryving van Japan. [日本誌 オランダ語版] 1729

<I>De beschryving van Japan.</I>
<span class=jpn>[日本誌 オランダ語版]</span>

View List of Plate


title

DE BESCHRYVING VAN JAPAN, BEHELSENDE EEN VERHAAL VAN DEN OUDEN EN TEGENWOORDIGEN Staat en Regeering van dat Ryk, VAN DESZELFS TEMPELS, PALEYSEN, KASTEELEN EN ANDERE Gebouwen; van deszelfs Metalen, Mineralen, Boomen, Planten, Dieren, Vogelen en Visschen. Van de Tydrekening, en Opvolging van de Geestelyke en Wereldlyke Keyzers. VAN DE Oorspronkelyke Afstamming, Godsdiensten, Gewoonten en Handwerkselen der Inboorlingen, en van hunnen KOOPHANDEL met de NEDERLANDERS en de CHINEESEN. BENEVENS EENE BESCHRYVING VAN HET KONINGRYK SIAM. In ’t Hoogduytsch beschreven door ENGELBERT KAEMPFER, M. D. Geneesheer van het Hollandsche Gezantschap na ’t Hof van den Keyzer, Uyt het oorspronkelyk Hoogduytsch Handschrift, nooit te vooren gedrukt, in het Engelsch overgezet, door J. G. SCHEUCHZER, Lidt van de Koninklyke Maatschappy, en van die der Geneesheeren in London. Die daar by gevoegt heeft het LEVEN van den SCHRYVER. Voorzien met kunstige Kopere Platen, Onder het opzicht van den Ridder HANS SLOANE uytgegeven, En uyt het Engelsch in ’t Nederduytsch vertaalt.

imprint

In’s Gravenhage, By P. GOSSE en J. NEAULME. En t’ Amsterdam, [By] BALTHASAR LAKEMAN. MDCCXXIX [1729].

physical description

(12), [1]-50, [1]-500, (8) pp. 4to. (225×355mm)

notes

binding: leather, round back
condition: reading copy
spine title: E. KEMPFER, BESCHRYVING VAN JAPAN.
half title: DE BESCHRYVING VAN JAPAN. DOOR ENGELBERT KAEMPFER, M.D.Geneesheer van het Hollandsche Gezantschap naar’t Hof van den Keyzer.
ex-libris: EXLIBRIS JACOBITHEODORIBOELEN ANNOMDCCCLXXVINATI
MEMENTO QUAERERE VERUM/FAMILIE ARCHIEF BOELEN/Dr. J Hoffmann 1850.

identifier

[DS/835/Ka] (000162370)

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List