Plates List

Kaempfer, Engelbert[ケンペル] De beschryving van Japan. [日本誌 オランダ語版] 1729

[Map] REGNI JAPONIAE NOVA MAPPA GEOGRAPHICA, ex indigenarum observationibus delineata ab ENGELBERTO KAEMPFERO recusa et emendata a MATTH. SEUTTERO, S.C.MAJ. GEOGR. AUG. VIND.
[Frontispiece]
I. TAFEL. pp. 10/11.
[Taf. 2.] JUDIA. pp. 12/13.
III. TAFEL. pp. 20/21.
IV. TAFEL. pp. 22/23.
V. TAFEL. pp. 24/25.
VI. TAFEL. pp. 26/27.
TAB. VII. KAART van de Rivier MEINAM aan desselfs begin door Eng. Kempfer afgetekent I.G.S. pp. 30/31.
[VIII. Taf.] HET KONINKRYK JAPAN, Verdeelt in Acht en Zestig Provintien in alle Naauwkeurigheid en Zorgvuldigheid Beschreven en uytgegeven Volgens de Oorspronkelyke JAPANSCHE KAARTEN, als mede Volgens de Aanmerkingen van den HEER KAEMPFER, door JOH: CASP: SCHEUCHZER. van Geboorte een Zuruher, Lidt van de Koninklyke Maatschappy en van Die der Geneesheeren, tot London. KAMTSCHATKA.Door de Japonesers Genaamt, OKU JESO, volgens de Nieuste Kaart van ’t Russische Ryk. NIPHON.of Noorderlyke Japansche Eilanden, en de Nabygelege Eilanden by Jesogasima, benevens de Zuyderlyke Zee Oevers, zo als ze Afgetekent zyn in een andere Japansche Kaart, in welke de Wegen door de Provintien, en de Naamen der Prinssen, Bevelhebbers en Overstens Naaukeurig afgebeeldt zynden. pp. 50/51.
IX. TAFEL. 1. Fig. Kirin. 2. Fig. Kirin. 3. Fig. Suugu. 4. Fig. Kait su, Kai Sai. 5.Fig. Dsia. Tats Dsia. 6. Fig. Tats ma ki. 7. Fig. Foo. 8. Fig. Foo. pp. 88/89.
X. TAFEL. 1. Fig. Mukadde Goko. 2. Fig. Jamakagats Uwabami. 3. Fig. Kinmodsui. 4. Fig. Token ai Toto tenis. 5. Fig. Misago of Bisago. 6.Fig. Sebi. 7.Fig. Fan mio. pp. 94/95.
XI TAFEL. 1. Fig. I ruku. 2. Fig. Fu rube. 3. Fig. Susuki. 4. Fig. Ko I. 5. Fig. A ra. 6. Fig. Oo Adsi. 7. Fig. Fuka same. 8. Fig. Su sumo iwo Sajori. pp. 96/97.
XII. TAFEL. 1. Fig. Oo Unagi. 2. Fig. Jaatzme Unagi. 3. Fig. Dodsjoo. 4. Fig. Fammo. 5. Fig. Ika. 6. Fig. Ika. 7. Fig. Tako. 8. Fig. Kuragge Midsu Kuragge. pp. 98/99.
XIII. TAFEL. Fig.1. Namako. Fig.2. Imori. Fig.3. Mooki of Minogame. Fig.4. Minogame. Fig.5. Isicame Sanki. Fig.6. Iiogame of Doogame. Fig.7. Gami na al. Koona. Fig.8. Kabutogami. pp. 100/101.
XIV. TAFEL. 1. Fig. Gadsame. 2. Fig. Simagami. 3.Fig. Awabi. 4.Fig. Tairagi. 5.Fig. Famaguri. 6.Fig. Kisa. Akagai. 7. Fig. Te Matee. 8. Fig. Jakarugai. 9. Fig. Sasai. pp. 100/101.
XV. PLAAT. Mertekenen van de tien Elementen. Merktekenen van de twaalf Hemels tekenen. Merktekenen van de twaalf Hemels tekenen, zamen gevoegt met die der tien Elementen in den Cirkel of omloop van zestig jaeren. pp. 104/105.
XVI. PlAAT. III. Naamen der Keyzeren van China, van welke in deze Geschiedenis van Japan, gewag gemaakt word. IV. Keyzers van Japan voor en na de Geboorte van Christus gedurende een reeks van 2350 jaaren. V. Eer Tytels en Benamingen des Keyzers des Oppersten Priesters of liever Paus der Japonezen. pp. 104/105.
XVII. TAFEL. Matsusima. Een Sintos Tempel. A. Torij. pp. 146/147.
XVIII. TAFEL. De Tempel van TENSIO DAI SIN tot JSIE. pp. 160/161.
XIX. Tafel. DE STAD NAGASAKI, met de Haven en het omleggende Land door J.G. SCHEUCHZER uyt der JAPONEZEN Origineele Kaarten, met daar bygevoegde Aanmerkingen van ENGELBERT KAEMPFER Uytgegeven. Goude Zilvere en Kopere Japansche Munten. A. Obani. B, C. Kobanj. D, E. It Zebu. G. Schuit Ita. H, I. Senni. K, L. Senni duplum. pp. 180/181.
XX. TAFEL. II. Plaats van het Zegel. VI. Algemeen en gewoon Formulier van Eedt doen in JAPAN. pp. 276/277.
XXI. TAFEL. pp. 296/297.
XXII. TAFEL. pp. 306/307.
[XXIII. Taf:] PARTICULIERE REIS KAART VAN JAPAN strekkende van NAGASAKI tot KOKURA. door ENGELBERTUS KAEMPFER. pp. 320/321.
[XXIV*. Taf:] PARTICULIERE REIS KAART van JAPAN strekkende van KHURISSIMA tot OSAKA. door ENGELBERTUS KAEMPFER. pp. 328/329.
[XXIV. Taf:] PARTICULIERE REIS KAART van JAPAN strekkende van KOKURA tot KHURISSIMA. door ENGELBERTUS KAEMPFER. pp. 332/333.
XXV. TAFEL.SIMODSI. MORIZU CAMINO SEKI. pp. 332/333.
XXVI. TAFEL. Het Kasteel van MURU. Gezigt van de Stad en Haven van MURU. pp. 336/337.
Tafel A.XXVIII. PARTICULIERE REYSKAART over LAND strekkende van OSAKA, tot MIACO, de Zetal van den Geestelyken Keyzer van Japan, en van daar tot JOKAITS. door ENGELBERT KAEMPFER. pp. 344/345.
XXVII. TAF. Platte Grondt van de Stad MIACO, Zetel van den Geestelyken Erf-Keyzer van JAPAN, na een Origineele Japansche Kaart van vyf en een halve voet lang, en vier voet breedt, onder den Ridder Hans Sloane berustende, in ’t klein gebracht door J.G. SCHEUCHSER. pp. 354/355.
Tafel B.XXVIII. PARTICULIERE Reis Kaart te Land strekkende van JOKAITZ tot aan het Dorp FAMMAMATZ. gedaan door ENGELBERT KAEMPFER. pp. 358/359.
Tafel A.XXIX. PARTICULIERE KAART van de Reys te Land van FAMMAMATZ, tot aan FARRA. door ENGELBERT KAEMPFER.
Tafel B.XXIX.PARTICULIERE KAART van de Reys te Land van FARRA tot JEDO. Keyzerlyke Hoofdstad door ENGELBERT KAEMPFER. pp. 364/365.
XXX. TAFEL. Beschryving van de Stad JEDO, Hoofdstad van ’t Japansche Ryk, en Zetel van den Opper Monarch van JAPAN, getekent na een Japansche Kaart, die bewaart word in ’t Kabinet van den Ridder Hans Sloan, van vier en een halve Engelsche voet lang en zo veele breedt door J.G. SCHEUCHZER. Stamwapens der en van de Edellieden, Prinssen van’t Ryk van JAPAN, Eere takens, welke voor de Prinssen en Grooten van’t Japansche Ryk gedragen worden. pp. 372/373.
XXXI. TAFEL. SENSIOSIKI, Gehoorzaal der Prinsen van’t Ryk, en der Neerlandsche Gezanten by den Keyzer van Japan. pp. 378/379.
XXXII. TAFEL. Go Sannoma. Gehoor-Zaal. pp. 382/383.
XXXVII. PLAAT. QUANWON, met veele handen, Afgodt der Chinesen en Japonesen na een Origineel Chineesch bewaart wordende in de rariteit-kamer van den Ridder Hans Sloan afgetekent door I.G.S. pp. 426/427.
XXX [i.e.XXXIII].TAFEL. 1. Fig. Heet Bad naby Urissyno. 2. Fig. De Stad Kokura. 10. Fig. Simmios Tempels. 12. Fig. Kurumado. 13. Fig. Myah. 14. Fig. Quano. pp. 428/429.
XXXIV. TAFEL. De Tempel Kiomidsu. pp. 428/429.
XXXV. TAFEL. De DAJBODS Tempel even buyten de Stad MIACO. pp. 430/431.
XXXVI. TAFEL. Sanmen Sanssin Sanbiak Sansiu Santai. dat is De Tempel van de 33333 afgoden. pp. 430/431.
TAB. XXXVIII. De Thee. Tsja. De Thee-heester, met het blad als een Kerssenboom, met de bloem van den Egelantier, met eene Een, Twee, doch doorgaans drievakkige Vrucht. De Thee struyk, zo als verbeeldt word in een gedrukt Japansch Kruydboek, genaamt Kinmodsui. pp. 438/439.
XXXIX. TAFEL. Beknopt kistje, om Potten, Keetel, Kopjens, Schoteltjens, en al wat men meer nodig heeft om Theewater te kooken en Thee te drinken mee te dragen. Darma. pp. 450/451.
XL. PlLAAT. Kaadsi. Kaadsi Kadsira. Papyrus procumbens lactescens, folio longo lanceato, cortice Chartaceo. De Bastaerd Papier boom. Papyrus fructu Mori Celsae. De oprechte Papier boom. pp. 456/457.
XLI. PLAAT. Oreni. Alcea met een lymachtige wortel, en groote scharlaken verwige bloem, die maar eenen dag duurt. Amoenit. Exot. p. 474. pp. 456/457.
TAB. XLII. Futo Kadsura of Sane Kadsura by andere ook wel genoemt Oreni Kadsura. Een Lymachtige neerhangende Heester met het blad gelyk de gemeene Smeer-wortel en met een trosachtige vrucht. Amoenet. Exot. p. 476. beide. Graanen van een gescheiden. de geheele.Vrucht of Besye. pp. 458/459.
XLIII. TAFEL. De Naalde-steek der Japonesers. pp. 458/459.
XLIV. PLAAT. Kiu siu Kagami. Aantoning der plaatsen, die door de Moxa gebrandt worden. pp. 470/471.
TAB. XLV. ’T JAPANSCH A.B.C. pp. 472/473.

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List