Details of rare books

Montanus, Arnoldus[モンターヌス] GEDENKWAERDIGE GESANTSCHAPPEN DER Oost-Indische Maetschappy in 't Vereenigde Nederland, AEN DE KAISAREN van JAPAN.[東インド会社遣日使節紀行 オランダ語版] 1669

<I>GEDENKWAERDIGE GESANTSCHAPPEN DER Oost-Indische Maetschappy in 't Vereenigde Nederland, AEN DE KAISAREN van JAPAN.</I><span class=jpn>[東インド会社遣日使節紀行 オランダ語版]</span>

View List of Plate


title

GEDENKWAERDIGE GESANTSCHAPPEN DER Oost-Indische Maetschappy in 't Vereenigde Nederland, AEN DE KAISAREN van JAPAN: Vervaetende Wonderlijke voorvallen op de Togt der Nederlandsche Gesanten: BESCHRYVING Van de Dorpen, Sterkten, Steden, Landschappen, Tempels, Gods-diensten, Dragten, Gebouwen, Dieren, Gewasschen, Bergen, Fonteinen, vereeuwde en nieuwe Oorlogs-daeden der JAPANDERS: Verçiert met een groot getal Afbeeldsels in Japan geteikent: Getrokken uit de Geschriften en Reis-aentekeningen der zelve Gesanten, DOOR ARNOLDUS MONTANUS.

imprint

t' AMSTERDAM, By Jacob Meurs, Boek-verkooper en Plaetsnijder, op de Keisars-graft, schuin over de Wester-markt, in de stad Meurs, 1669.

physical description

(12), 1-456, (20) pp. 4to. (380×250mm)

notes

binding: leather, round back
condition: reading copy
ex-libris: W. Z. MULDER

identifier

[DS/808/Mo] (000175653)

link

「日本関係欧文史料の世界」へ

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List