Plates List

Commelin, Isaac[コメリン] Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie.[オランダ東インド会社の起源と発展] 1646

[No. 1. PRAIA.] p.4/p.5.
[No. 2. Afbeeldinghe van S. Jago.] p.6/p.7.
[No. 3. Afbeeldinghe van seeckeren Koningh in Guinee.] p.10/p.11.
[No. 4. Afbeeldinghe van I. Annobon.] p.14/p.15.
[No. 5. Afbeeldinghe van een Wilde in de Straet Magaljanes.] p.16/p.17.
[No. 6. Afbeeldinghe vande Wilde Vrouwe met haer twee kinders.] p.24/p.25.
[No. 7. Afbeeldinghe van een Wilde man ende Vrouwe op de Pinguijns Eylanden.] p.28/p.29.
[No. 8. Aftekeninghe van de Pinguijns.] p.28/p.29.
[No. 1. Isola del Principe.] p.2/p.3.
[No. 2. La baye de l’Isle de Prince.] p.2/p.3.
[No. 3. Les habitans de lisle de Prince.] p.2/p.3.
[No. 4. Rio Iauero.] p.4/p.5.
[No. 5. I.S. Sebastiaen.] p.4/p.5.
[No. 6. I.S. Clara.] p.6/p.7.
[No. 7. Porto de Desire.] p.8/p.9.
[No. 8. Afbeeldinghe van de Straet Magallanes.] p.14/p.15.
[No. 9. La Moche in Chili.] p.18/p.19.
[No. 10. Les habitans de la Moche.] p.18/p.19.
[No. 11. Afbeeldinghe van ‘t in-nemen van ’t Spaensche Schip, ghenaempt El buon Iesus.] p.18./p.19.
[No. 12. Caerte ende nieuwe teeckeninghe van de kuste van Peru.] p.26./p.27.
[No. 13. Isle de Ladrones.] p.28./p.29.
[No. 14. Les Habitans de Lysle de la Drones.] p.28./p.29.
[No. 15. Afbeeldinghe van Bay la Baya.] p.32/p.33.
[No. 16. Vng habitant de Noua Spaia artison. Figure van de Inwoonders van de Straet Magallanes, ‘t Eylandt Capul, Ende Nova Spaňa.] p.34/p.35.
[No. 18. La commune accoufre ala polonoise Vng Capitaine de Iapan.] p.44/p.45.
[No. 17. Vng Batteau de Iapan dύt Champan.] p.44/p.45.
[No. 19. La bataille d'dutre nous et contre cieux de Manille faicte le 14 Decembre ano 1600.] p.46/p.47.
[No. 20. L’admiral estant surmonte Sén allant au fonds a nostre veue.] p.46/p.47.
[No. 21. Description de Manille auecq la prise de nostre brigantine.] p.46/p.47.
[No. 22. La baye de Isle et Cite de Borneo.] p.48/p.49.
[No. 23. La nef ou prau Royale de Borneo.] p.48/p.49.
[No. 24. Afbeeldinghe van ‘t Eyland Borneo.] p.50/p.51.
[No. 25. Vng gallion de Malacca brise desenu les aux Rochiers a moatre veue.] p.52/p.53.
[No. 1. De Koning van Ternate nood de Hollanders te gaste.] p.8/p.9.
[No. 2. Afteeckeninghe hoe de Coninginne van Patana uyt rijdt, haer te vermaecken.] p.18/p.19.
[No. 3. Afteeckeninghe van de straffe der Hoereerders in Patana.] p.18/p.19.
[No. 4. Tam maken van wilde Olyphanten.] p.20/p.21.
[No. 2[1]. Hier voor Puorte Dale wordt Spilberghen vyantlijck beschoten vande Portugische Cravelle.] p.2/p.3.
[No. 1[2]. Refresco Puorto Dale.] p.10/p.11.
[No. 3. Hier wordt in dese afbeeldinghe verthoont wat voordeel dat de Fransche Cat holijcken ghehadt hebben op Annabon, by de Portugesen.] p.12/p.13.
[No. 4. Spilberghen wordt tot Matecalo inghehaelt vande principaelste vande Stadt, ende voor den Coninck gebracht.] p.24/p.25.
[No. 5. De Stadt Vintana, ghelegen op de Reviere Trinquamale, hier werden voor den Coninck van Candy veel Galeyen, ende andere Schepen ghemaeckt.] p.28/p.29.
[No. 6. De Stadt Kandi Gelegen Int Eglant van Cellon.] p.30/p.31.
[No. 7. Hier wort verthoont wat voor de Plaey van Matecalo, ende de Revier ghepasseert is, terwijl loris van Spilbergen daer op de Reede lach met sijn twee Schepen.] p.32/p.33.
[No. 8. ‘t Wapen vande Coninck van Zelon. Item de Godt van den Coninck van Matecalo, die sy aen bidden, om wijsheyt, Rijckdom, ende gesontheyt.] p.42/p.43.
[No. 9. Dese Afbeeldingh van het Eylant van Zelon, ghelegen in Oost-Indien, is in sijn groote 360 mijlen.] p.42/p.43.
[No. 10. Afbeeldinge van ‘t nemen vande Craecke van S. Thomé.] p.46/p.47.
[No. 1. Afteeckeninghe van St. Thome.] p.2/p.3.
[No. 2. Afteeckeninghe hoe het Eylandt Anabon, by de Hollanderen wert inghenomen ende gheplondert.] p.4/p.5.
[No. 3. Afteeckeninghe van de grouwelycke Iustitie in Achin.] p.14/p.15.
[No. 4. Afbeeldinge van wonderlijcke dingen by een Gogelaer bedreven.] p.18/p.19.
[No. 5. Afteeckeninghe, hoe den Vice-Admirael Sebaldt de Weert met den sijnen door den Coninck van Candy vermoort werden.] p.20/p.21.
[No. 6. Afbeeldinge hoe de jonge Coninck van Achin met een lyf-guarde van Vrouwen omvangen is.] p.32/p.33.

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List