Details of rare books

Commelin, Isaac[コメリン] Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie.[オランダ東インド会社の起源と発展] 1646

<I>Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie.</I><span class=jpn>[オランダ東インド会社の起源と発展]</span>

1-1

View List of Plate

1-2

View List of Plate

2-1

View List of Plate

2-2

View List of Plate

title

Begin ende Voortgangh, VAN DE Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde OOST-
INDISCHE COMPAGNIE. Vervatende De voornaemste Reysen, by de Inwoonderen der
selver Provincien derwaerts gedaen. ALLES Nevens de beschrijvinghen der Rijcken, Eylanden, Havenen, Revieren, Stroomen, Rheeden, Winden, Diepten En Ondiepten; Mitsgaders Religien, Manieren, Aerdt, Politie ende Regeeringhe der Volckeren; oock meede haerder Speceryen, Drooghen, Geldt ende andere Koopmanschappen, met veele Discoursen verrijckt: Nevens eenighe Koopere Platen verciert. Nut ende dienstigh alle Curieuse, ende andere Zee-varende Liefhebbers. Met dry besondere Tafels ofte Registers, in twee Delen verdeelt: Waer van 't eerste begrijpt, Veerthien Voyagien, den meeren-deelen voor desen noyt in 't licht geweest.

TWEEDE DEEL Van het Begin ende Voortgangh DER Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde OOST-INDISCHE COMPAGNIE. Begrijpende de volghende tvvaelf VOYAGIEN, Door de Inwoonderen der selviger Provintien derwaerts gedaen. Alles met behoorlijcke Beschrijvinghen, Kaerten en kopere Platen, Als meede Tafels ofte Registers verrijckt: ENDE Ten dienste van alle Liefhebbers in 't licht gebracht.

imprint

Gedruckt in den Jaere 1646.

physical description

Eerste Deel: (46), 1-71, (1), 1-112, 1-56, 1-56, 1-20, 1-51, (1), 1-31, (1), 1-27, (1), 1-62, (2), 1-88, (4) pp. [161] leaves of plates. 4to. (195×250mm)
Tweede Deel: (8), 1-91, (1), 1-191, (1), 1-48, 1-214, (2), 1-110, (2), 1-112, [1]-118, 1-79, (1), 1-94[i.e. 104], 1-217, (21) pp. [72] leaves of plates. 4to. (195×250mm)

notes

spine title: OOSTINDISCHE REYSEN I. DEEL. [-II]
binding: leather, round back
condition: used copy, age-stained, trimmed margins
stamp: HV/ GULDEN-PASSER LABORES-ET-CONSTANTIA

identifier

[G/230/Co1-2] (005217328, 005217336)

link

「日本関係欧文史料の世界」へ

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List