Plates List

Commelin, Isaac[コメリン] Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie.[オランダ東インド会社の起源と発展] 1646

[Frontispiece]
[No. 1. Dese Figuere vertoont in wat voeghen de Hollanderen de Craecke voor Mosambique veroveren.] p.2/p.3.
[No. 2. Afbeeldinghe van den Samorijn, Keyser van Malabar, ende Coninck van Calicut.] p.8/p.9.
[No. 3. Afbeeldinghe, in welcker voeghen de Hollanderen vanden Samorijn ontfangen, ende met hem in verbondt getreden zijn.] p.8/p.9.
[No. 4. Afbeeldinghe in welcker maniere de Peguners achter landt gedragen werden, als mede haer maniere van op Zee speelen te varen.] p.12/p.13.
[No. 5. Afbeeldinghe in wat maniere den Coninck van Pegu sijn Edelen, ende Oversten doet verbranden.] p.16/p.17.
[No. 6. Afbeeldinghe van des Coninghs van Pegu prachtigh Hof houden, mitsgaders sijn groote witte Olyphanten.] p.18/p.19.
[No. 7. Afbeeldinghe des strijts, der Coningen van Pegu ende Auua.] p.22/p.23.
[No. 8. Afbeeldinghe van de Olpyhants jacht.] p.24/p.25.
[No. 9. Afteeckeninge van des Conincks van Pegu Triumphe.] p.26/p.27.
[No. 10. Afbeeldinghe van het Feest genaemt Sapan Daiche.] p.28/p.29.
[No. 11. Afteeckeninge op wat wijse haer dooden Coningen verbranden.] p.30/p.31.
[No. 12. Afbeeldinghe van’t Casteel Amboyna.] p.36/p.37.
[No. 13. Afbeeldinghe van’t Casteel Tidor.] p.39/p.40.
[No. 1. Afteeckeninge van de Reede van Annabon.] p.4/p.5.
[No. 2. Malacca gelÿck het hem van de Reede vertoont.] p.28/p.29.
[No. 3. Dry Galeoenen voor Malacca op droogh leggende, verbranden van haer eygen Poppen.] p.38/p.39.
[No. 4. Iacatra.] p.52/p.53.
[No. 5. Afteeckeninge van ‘t Casteel Amboyna int Iaér 1607.] p.58/p.59.
[No. 6. Het Casteel Amboyna, soo ‘t hem van de Water-cant ende uyt de Shepen vertoont.] p.58/p.59.
[No. 7. Afbeeldinghe van de Oost-zijde van Ternate. Daer t’ Casteel Malaya leydt.] p.66/p.67.
[No. 8. De Stadt van Gamalama in’t Eylant Ternate, by de Spaensche beseten.] p.66/p.67.
[No. 9. Afbeeldinghe van een Chinese Afgodinne.] p.78/p.79.
[No. 10. Afteeckeninge van de Chinesche Ioncken.] p.82/p.83.
[No. 11. Afbeeldinghe van’t Paleys van Lamthau op de Riviere van Canton aen de Nootzijde, gelijck den Secretaris daer den Mandorijn gesproken heeft.] p.84/p.85.
[No. 1. Afteeckeninge van’t Fort op’t Eylandt Banda.] p.50/p.51.
[No. 1. Ghedaente van den Dorados met de vliegende Vis.] p.4/p.5.
[No. 2. Ghedaente vande Zee-paerden in LOVVANGO.] p.4/p.5.
[No. 3. De vermaerde Stadt ADEN.] p.22/p.23.
[No. 4. De vermaerde Stadt Mocha.] p.32/p.33.
[No. 5. De Baricade ten Broeck.] p.66/p.67.
[No. 6. Jacht.] p.98/p.99.
[No. 7. Bock met een Hoorn.] p.102/p.103.
[No. 8. Het Eylandt ORMOUS, en GOMERON, op’t vaste landt van Persien.] p.106/p.107.
[No. 9. LOGIE van SURATTE.] p.106/p.107.
[No. 10. De vermaerde Stadt SURATTE.] p.106/p.107.
[No. 11. Het Fort BATAVIA.] p.108/p.109.
[No. 12. De Vloot.] p.108/p.109.

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List