Plates List

Commelin, Isaac[コメリン] Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche geoctroyeerde Oost-Indische compagnie.[オランダ東インド会社の起源と発展] 1646

[Map] INSULAE INDIAE Orientalis.] p.110/p.1.
[No. 1. NOVA TOTIUS ORBIS TERRARUM DESCRIPTIO.] p.2/p.3.
[No. 2. Afbeeldinghe van Capo de Sint Vincent in Brasilien, aldaer onse Schepen ververschen, met Letteren aengewesen als volcht.] p.12/p.13.
[No. 3. Is de Afbeeldinghe van de Straet Magellanes, gelijkse van den Admirael Ioris Spilberghen met zijn Vloot is beseylt.] p.20/p.21.
[No. 4. Afbeeldinghe van’t Eylant la Mocha.] p.26/p.27.
[No. 5. Is de Afbeeldinghe van het Eylandt van Sancta Maria.] p.28/p.29.
[No. 6. Is de Afbeeldinghe van Conception. Met haere verclaringhe.] p.32/p.33.
[No. 7. Is de Afbeeldinghe van Valparijse, dewelcke is de Haven, van die Stadt van St. Jago het welcke wel 18. Mijlen in’t Lant ghelegen is.] p.34/p.35.
[No. 8. Is de Afbeeldinghe van Quintero.] p.34/p.35.
[No. 9. Is de Afbeeldinghe van de Battaly by nacht, Met zijne verclaringe in wat gestalt ons de Spaignaerts aen quamen, ende in wat maniere wy teghens haer gheslaghen hebben.] p.38/p.39.
[No. 10. Is de Afbeeldinghe vande Battaly by daegh, met bewijs hoe die Spaignaerts de vlucht nemen, near dat eenige harer Schepen in den gront geschooten zijn.] p.42/p.43.
[No. 11. Is de Afbeeldinghe van Caljou de Lima, Een seer schooner Bay.] p.44/p.45.
[No. 12. Is de Afbeeldinghe van Guarme, Alwaer onse Schepen ververschten, ende met groot e moeyten haer water met tonnen over het strand brenghen.] p.44/p.45.
[No. 13. Is de Afbeeldinghe van Peyta, gelijck ‘t selvige belegert, bestormt, ende inghenomen is, ende hoe die Spaignaerts vluchten, ende eyndelijck de Stadt in brant gesteecken wert, voorts met eenighe van haer Schepen, ende een wonderlijcken Voghel van onghelooflijcker grooten.] p.48/p.49.
[No. 14. Is de Afbeeldinghe van Aquapolque met sijn verklaringe in wat manieren Spaignaerts geransonneert zijn.] p.50/p.51.
[No. 15. Is de Afbeeldinghe van S. Iago, Selagues, ende Natividaet, ende in wat manieren de onse tegen de Spaignaerts slaghs waren.] p.54/p.55.
[No. 16. Is de Afbeeldinghe van de Islas de Las Velas, oft Ladrones. Met zijn verclaringe, soo van Schepen, Menschen, ende aen kleven van dien.] p.56/p.57.
[No. 17. Is de Afbeeldinghe van de Straet Manilles, gelijckse van Ioris Spilberghen beseylt is.] p.58/p.59.
[No. 18. Is de Afbeeldinge van de Bay van Manilles.] p.60/p.61.
[No. 19. Is de Afbeeldinghe vande Molucques, seer correct afgeteyckent, met allen zijn Eylanden ende Sterckten, met een afbeeldinghe vande Straet van Botton.] p.64/p.65.
[No. 21. Is de Afbeeldinghe van Solor, Amboina. Ende het Eylandt Nera, met den bergh Ganapus.] p.64/p.65.
[No. 20. Zijn de Afbeeldingen van de Eylandt Macjan, ende Bacjan.] p.66/p.67.
[No. 22. Is de Afbeeldinghe van Porto Desire.] p.78/p.79.
[No. 23. Is de Kaert, ofte Voyagie, Van Iacob le Maire, bewijst V E. in wat manieren den voorsz Iacob le Maire, door een nieuwe Straet, de Zuyt-zee ghepasseert, tot in Indien.] p.80/p.81.
[No. 24. Is de Afbeelinge van Cocos ende Verraders Eylandt.] p.92/p.93.
[No. 25. Is de Afbeeldinghe van’t Hoornse Eylandt.] p.102/p.103.
[No. 1. Aftekeninge van de Zuyt-zijde van Terra del Fuego.] p.26/p.27.
[No. 2. Is de vertoninge van’t Callao de Lima.] p.42/p.43.
[No. 3. Vertooninge van de Zee-Kust, van by Zuyden Callao de Lima, met de Baey achter de Piscadores.] p.48/p.49.
[No. 4. Is de aftekekeninge van de Rivier Guayaquil, &c.] p.50/p.51.
[No. 5. Is de vertoninge van de Haven van Acapulco.] p.52/p.53.
[No. 1. Mont van der Rivier Chincheo in China.] p.44/p.45.
[No. 2. 't Eylant Formosa.] p.54/p.55.
[No. 3. De Stadt Maccauw.] p.78/p.79.

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List