Details of rare books

Nieuhof, Johannes[ニーホフ] Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lantreize. [ブラジル陸海気候] 1682

<I>Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lantreize.</I>
<span class=jpn>[ブラジル陸海気候]</span>

View List of Plate


title

JOHAN NIEUHOFS Gedenkweerdige BRASILIAENSE ZEE- en LANT- REIZE,
Behelzende Al het geen op dezelve is voorgevallen. Beneffens Een bondige beschrijving van gantsch NEERLANTS BRASIL, Zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: En inzonderheit Een wijtloopig verhael der merkwaardigste voorvallen en geschiedenissen, die zich, geduurende zijn negenjarigh verblijf in Brasil, in d'oorlogen en opstant der Portugesen tegen d'onzen, zich sedert het jaer 1640. tot 1649. hebben toegedragen. Doorgaens verçiert met verscheide afbeeldingen, na't leven aldaer getekent.

Bound with:
JOHAN NIEUHOFS ZEE- en LANT- REIZE, door verscheide Gewesten van
OOSTINDIEN, Behelzende veele zeltzaame en wonderlijke voorvallen en geschiedenissen. Beneffens Een beschrijving van lantschappen, steden, dieren, gewassen, draghten, zeden en godsdienst der inwoonders: En inzonderheit een wijtloopig verhael der Stad BATAVIA, Verciert doorgaens met verscheide Koopere Platen.

imprint

t' AMSTERDAM, Voor de weduwe van JACOB van MEURS, op de Keizers-gracht. 1682.

physical description

(20), 1-240,(2),(4),1-308, (8)pp. 4to. (330×215mm)

notes

spine title: J. NIEUHOF WEST EN OOSTINDIEN
binding: leather, round back
condition: used copy

identifier

[G/480/Ni] (000308775)

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List