Plates List

Nieuhof, Johannes[ニーホフ] Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lantreize. [ブラジル陸海気候] 1682

[Frontispiece] Native of Nukahiwa.
[Portrate]
BRASILIA.
[Plate] p.16.
[Plate] p.20.
[Plate] p.21.
[Plate] p.27.
[Plate] p.29.
[Plate] p.32.
[Plate] p.196.
[Plate] pp.200 /201.
Negers SpeeCende op Katabassen. pp.214/215.
[Plate] p.218.
[Plate] p.224.
Een Braficiaen. pp.224/225.
De Haven St. VINCENT p.3.
Caerte vande Cabo de Bona ESPERANÇA En haer gelegentheyt daer omtrent. J.N. pp.6/7.
De KERCK VALLEY. p.21.
[Plate] p.25.
t’ Eylandt AMBOINA pp.26/27.
NEGEL-BOOM. pp.30/31.
Een Maleyer met Tyn Vrouw Soo Sy op Batavia Gekleet gaan. pp.56/57.
[Plate] p.64.
De Stadt PALEMBANG met hear 3 Fortreffen pp.68/69.
Goegys of Benjaente Heiiligen. pp.82/83.
[Plate] p.83.
St.tome op de Kust CORMANDEL. van pp.106/107.
Landt caert vande Cust van MALABAER,MADURA en CORMENDEL. J.N. pp.106/107.
De Stade PELLACATA met het CASTEEL. pp.112/113.
Een Meftyçe vronw. pp.112/113.
COYLANG. pp.116/117.
OVER-WINNINGH van de Stad COTCHIN op de Kust van MALLABAER. pp.124/125.
[Plate]  p.139.
Een Malabaarfe Man en Vrouw. p.145.
Malabaarfe Lantlopers die Slangen Laten Danfen. p.159.
[Plate]  pp.160/161.
[Plate]  p.181.
[Plate]  pp.190/191.
DE NIEUWE POORT.  pp.194/195.
Een Duyzendt Rynlandtsche Roeden van iz voeten.  pp.196/197.
BATAVIA.   p.197.
Jukomen vande HAVEN van BATAVIA.  p.198.
de TYGERS GRAFT op BATAVIA.  pp.198/199.
De KRUYS KERCK op BATAVIA.  pp.200/201.
RAET of STADTHUYS.  pp.200/201.
GAST HUYS.  p.201.
SPINHUYS.  pp.202/203.
Het SLAGHT ofte VLEES HAL op BATAVIA.  pp.202/203.
GEMAEKTE KLEERE EN STOFFE HAL.  p.203.
SINEES SIEKEN HUYS.   p.204.
T WEESHUYS op BATAVIA.   pp.204/205.
STATS MEESTERS EN KONSTENARS WONINGEN.  p.205.
VIS MARKT op BATAVIA.  pp.206/207.
LATYNSE SCHOOL.  p.208.
GOEVERNUERS HUYS BINNENT KASTEEIL.   pp.208/209.
STEEN BAKKERY.   p.211.
'T LASERUS HUYS.  p.212.
WAS BLEKERY.  p.213.
Her Fort RYS-WYK.  p.214.
Een Malyer Krygs Overft   pp.214/215.
Een Moorse Kramer met Siin Vrouw.   pp.214/215.
Een Amboneese Soldaat.   pp.214/215.
Een Fauaense Koopman.   pp.216/217.
Een Favaanse Man en Vrou.   pp.216/217.
Een Makasser met tyn Vrouw foo sy op Batavia Gekieet gaan.   pp.216/217.
Makasterte Vergiftige Spatters.   pp.216/217.
Een Toepas ofte Mardigker met siin Vrouw.   pp.216/217.
Tymorose Soldaten.   pp.216/217.
Bougis of Bokjes.   pp.218/219.
[Plate]   pp.232/233.
[Plate]   pp.238/239.
BEETEL EN PINANGH TVYN.   p.241.
[Plate]   pp.262/263.
[Plate]   pp.268/269.
[Plate]   pp.268/269.
[Plate]   pp.270/271.
[Plate]  pp.274/275.
[Plate]   pp.278/279.
[Plate]  p.282.
[Plate]  p.284.
[Plate]  p.293.
[Plate]  p.294.
Caerte van de EYLANDEN voor BATAVIA.    p.298.

Top

Rare Books List

Chronological List

Author List